Je kan ons  bereiken:

Biofilm, het verborgen gevaar in de stal

Het zijn de kleinste dingen die het grootste verschil maken

Goede bacteriën breken biofilm af en zorgen voor een stabiele microflora 

goede bacterie.png
goede bacterie.png
goede bacterie.png
goede bacterie.png
goede bacterie.png
goede bacterie.png
goede bacterie.png
 
Biociden

Reeds vele jaren is de mens van mening dat alle micro-organismen slecht zijn en we ze moeten bestrijden, daarvoor werden chemische producten ontwikkeld om ze af te doden, de biociden. Deze bevatten afdodende stoffen en kunnen ofwel puur, of verwerkt in andere producten (bvb ontsmettende zepen) gebruikt worden. Het uiteindelijke doel is om met biociden ervoor te zorgen dat zich geen microbiologie meer ontwikkelt en zodoende de nadelige effecten ervan te vermijden. Alle micro-organismen afdoden lukt bijna nooit.

antibiotica resistentie

In watersystemen wordt bvb heel vaak gewerkt met chloorproducten.

Het gebruik van biociden bleek aanvankelijk goed te werken en men kon water vrij makkelijk vrij maken van vuil en micro-organismen.

Maar, zeer snel na de ontdekking van de biociden vonden de micro-organismen manieren om deze producten te omzeilen, hetgeen we vandaag resistentie noemen.

Dit wil zeggen dat de micro-organismen steeds beter een aanval van biociden en van antibiotica weten te overleven. De efficiëntie van deze producten wordt dus steeds minder waardoor ze in hogere concentratie gebruikt moeten worden om nog eenzelfde effect te halen.

Momenteel zijn de vereiste effectieve concentraties zo hoog dat ze een groot gevaar opleveren voor mens en milieu, alsook een grote kostprijs met zich meebrengen en schadelijk zijn voor heel wat installaties.

Tot slot zijn de actieve stoffen in deze chemische producten ook nog sterk belastend voor het milieu aangezien ze zeer traag of helemaal niet afgebroken worden. Ze komen dus steeds meer in het milieu terecht, waar ze dan ook weer de aanwezige micro-organismen resistenter maken.

De afgelopen jaren hebben we dus heel wat nadelen ontdekt verbonden aan biociden.

 
Biofilm

Vorming van biofilm op een oppervlak

 

 1. vasthechting van bacteriën

 2. vorming van een slijmlaag ter verdediging tegen chemische producten

 3. groei van het aantal bacteriën

 4. verdere groei binnen de slijmlaag

 5. openbarsten en verspreiding van pathogene bacteriën

Bovendien hebben veel watersystemen, vloeren en materialen intensief te kampen met een slimme strategie van micro-organismen.

Eén van de mechanismen die de micro-organismen gebruiken om zich te verdedigen tegen de chemische aanvallen met biociden is het vormen van hardnekkige biofilms.

Deze biofilms zijn een complexe structuur en vormen als het ware een bunker en schuilplaats voor de micro-organismen.

 

Biofilm is ondoordringbaar voor biociden en stapelt zich steeds verder op. Dit zorgt in veel watersystemen uiteindelijk voor verstoppingen van leidingen, filters en pompen, geeft geurhinder en zorgt voor rendementsverlies. 

De ontdekking van probiotische hygiëne brengt gelukkig een duurzame oplossing voor deze resistentie problemen en komt niets te vroeg.

biofilm
 

Bacterieel management in de stal

Wat kunnen probiotica wel,

hetgeen desinfectie en enzymatische reiniging niet kunnen ?

Bacteriën zijn van doorslaggevend belang voor het leven op aarde. Het overgrote deel van de bacteriën zijn nuttig. Het is dan ook af te raden om ze te willen doden.

In plaats daarvan streven we beter naar een gezond evenwicht waardoor het risico op schadelijke bacteriën veel kleiner wordt.

Probiotische reinigers bevatten:

milieuvriendelijke stoffen die zorgen voor het zichtbare vuil

milieubevorderlijke probiotische bacteriën die zorgen voor een reinigende nawerking en voor  het bacterieel evenwicht.

Algemeen principe van de werking

 

Bacteriën hebben als eigenschap dat ze enzymen kunnen produceren. De productie van enzymen is afhankelijk van het voedsel dat beschikbaar is. Als een bacterie, via reiniging, op een oppervlak terecht komt dan gaan de bacteriën het enzym produceren voor de daar aanwezige vervuiling. Een bacteriële reiniger zorgt er dus voor dat de juiste enzymen aanwezig zijn. 

Bacteriën blijven ook relatief lang op het oppervlak omdat ze minder gevoelig zijn voor externe omstandigheden zoals temperatuur en zuurtegraad. Ze blijven actief tot +/- 3 dagen na de reiniging en zorgen op die manier voor een verlengde werking.

 

 

Naast reinigen zorgen probiotische bacteriën ook voor een "bezetting" van de oppervlakten met onschadelijke, goede bacteriën. Hierdoor is er niet langer voldoende plaats en voeding beschikbaar voor andere organismen die op het oppervlak terechtkomen en  daalt het risico op de ontwikkeling van schadelijke bacteriën.

een natuurlijke microflora - vb een stalomgeving

42 goede bacteriën

18 slechte

40 lege plaatsen

prob 1.png

Overal zijn goede en slechte bacteriën te vinden.

Zolang ze niet met teveel zijn, kunnen slechte bacteriën geen kwaad, behalve soms bij dieren met een verminderde weerstand.

Onmiddellijk na desinfectie

prob 2.png

12 goede bacteriën

4 slechte

84 lege plaatsen

Door te desinfecteren probeert men alle bacteriën te doden. Dat lukt nooit voor 100 %, resistente schadelijke organismen overleven een ontsmettingsaanval het best.

Er komt echter veel ruimte vrij.

+/- 3u na desinfectie

prob 3.png

22 goede bacteriën

38 slechte

40 lege plaatsen

Na de desinfectie kunnen de sterkere slechte bacteriën vlugger vermenigvuldigen omdat er veel ruimte vrij is en voldoende voedsel.

Effect van reinigen met probiotica

Na reinigen met probiotica

prob 4.png

82 goede bacteriën

18 slechte

0 lege plaatsen

Door te reinigen met probiotica worden geen bacteriën gedood. Maar alle lege plaatsen worden opgevuld met goede bacteriën.

prob 5.png

96 goede bacteriën

4 slechte

0 lege plaatsen

Door te reinigen met probiotica worden geen bacteriën gedood. Maar alle lege plaatsen worden opgevuld met goede bacteriën.

Onmiddellijk na de eerste probiotische reiniging zullen de probiotica alle lege plaatsen innemen. Door gebrek aan voedsel en ruimte geven de pathogene micro-organismen elkaar meteen het signaal om hun activiteiten te verminderen. Al na enkele dagen zijn er een groot aantal van ouderdom gestorven en door de verminderde activiteit worden ze niet zo snel meer vervangen. Door blijvend te reinigen met de juiste probiotische producten zal de oorspronkelijke microbiële gemeenschap positief veranderen.

Desinfecteren als het echt noodzakelijk is, vb bij een virusinfectie

Antibiotica gebruiken als het niet anders kan.

 
Ons adres
Wil je iets vragen?
We contacteren je zo snel mogelijk met een antwoord op je vraag.
 
Heb je graag dat we je opbellen?
Zet dan ook je nummer bij je boodschap.

Probiotic Plus

Grote Baan 132

9250 Waasmunster

Email: contact@probioticplus.be
Tel:  +32 3 344 37 94

GSM: +32 478 68 35 20

Bedankt! Bericht verzonden.