Je kan ons  bereiken:

logo FARM z_achtergr.png
concept.png

Preventieve maatregelen

Verlagen van de infectiedruk met goede bacteriën.

41067857_s.jpg
 

De infectiedruk verlagen in de afkalfstal

Schermafbeelding 2018-11-29 om 15.15.34.

Elke veehouder weet dat een optimale hygiëne van het allergrootste belang is om de infectiedruk zo laag mogelijk te houden.

Dit begint al van bij de geboorte van het kalf om kalverdiarree te voorkomen.

In de afkalfstal verblijven bijna alle koeien één of meer dagen per jaar. Hier kunnen de koeien meer bacteriën, via de mest, gaan uitscheiden door verminderde weerstand of stress.

Een pasgeboren kalf komt dan in aanraking met deze mest en kan zo direct na de geboorte al besmet worden met pathogene bacteriën.

Daarom raden we aan om, indien mogelijk, na elke afkalving de stal schoon te spuiten met de Foam Cleaner op basis van goede bacteriën zodat de kalveren zo weinig mogelijk in contact komen met de mest van de volwassen koe.

 

 

Stabiliseren van de microbiologie in de stal

Heel wat van de problemen in de stal hebben te maken met micro-organismen of ‘microben’.

 

Vele decennia lang gebruikt de mens bacteriedodende producten (ontsmettingsmiddelen of desinfectantia) in de veronderstelling dat daarmee de problemen opgelost geraken.

Maar niets is minder waar. De laatste jaren wordt ons steeds vaker in de media en wetenschappelijke literatuur duidelijk gemaakt dat het veelvuldig gebruik van deze afdodende producten aanleiding geeft tot resistente superbacteriën die bijna niet meer onder controle te krijgen zijn.

Daarom wordt het hoog tijd voor een andere manier van denken en werken.

Want, als je altijd doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg.

Werkwijze

Vernevelen met Stabilizer in de afkalfstal.

Daags voor de dieren in de afkalfstal komen en de eerste week, vernevelen met Stabilizer. 

Als de stal langere tijd leeg gestaan heeft, dan ook 3 dagen voor de dieren in de stal komen vernevelen zodat de microflora van de stal ok is.

In de eerste dagen wordt bij een dier de darmflora gevormd, hygiëne en een gezonde omgeving zijn dus van het allergrootste belang.​

 

Vernevelen met Stabilizer in de kalverstal.

Voor de optimale microflora en de gezondheid van de kalveren is het aangeraden om 3 x per week goede bacteriën te vernevelen in de kalverstal.

De verneveling met goede bacteriën zorgt ervoor dat pathogene bacteriën onvoldoende ruimte en voeding hebben om zich te vermenigvuldigen en er dus een stabiel microbiële omgeving in de stal komt.

Ook de kalveren varen er wel bij.

Schermafbeelding 2018-11-30 om 14.50.32.

Automatische verneveling is mogelijk door in de stal leidingen met nozzles te plaatsen.

Een toestel op 70 kg druk vernevelt automatisch, op bepaalde tijdstippen, de probiotica in de stal.

opmerkelijk.png
opmerkelijk.png

Stabilizer is 100 % veilig voor mens en dier.

De verneveling gebeurt met de dieren in de stal, hetgeen een positieve invloed heeft op de gezondheid en weerstand van de dieren.

Ook in de runderstal is het aangeraden om regelmatig te vernevelen met stabilizer. De goede bacteriën verminderen de ammoniakgeur en zorgen voor een drogere mest. 

De runderen voelen zich beter door de gezondere atmosfeer in de stal.

 

Propere drinkwater leidingen

Durf jij van water uit deze leiding te drinken?        Laat je dieren er dan ook niet van drinken.

Eén van de mechanismen die micro-organismen gebruiken om zich te verdedigen tegen de chemische aanvallen met biociden is het vormen van hardnekkige biofilms.

Deze biofilms zijn een complexe structuur en vormen als het ware een bunker en schuilplaats voor micro-organismen. Biofilm is ondoordringbaar voor biociden en stapelt zich steeds verder op. Dit zorgt in veel watersystemen uiteindelijk voor verstoppingen van leidingen, filters en pompen, geeft geurhinder en zorgt voor rendementsverlies.

Met biociden wordt geprobeerd ervoor te zorgen dat zich geen microbiologie meer ontwikkelt in de leidingen en zodoende de nadelige effecten ervan vermeden worden. In watersystemen wordt bvb heel vaak gewerkt met chloorproducten.

 

De efficiëntie van deze producten wordt dus steeds minder waardoor ze in steeds hogere concentratie gebruikt moeten worden om nog eenzelfde effect te halen. Momenteel zijn de vereiste effectieve concentraties zo hoog dat ze een groot gevaar opleveren voor mens en milieu, alsook een grote kostprijs met zich meebrengen en schadelijk zijn voor heel wat installaties.

Werkwijze

Indruppelen van Water Plus
Druppel goede bacteriën, onder sterke verdunning, in de drinkwater leidingen. Dit zorgt ervoor dat er geen biofilm gevormd wordt en de leidingen proper blijven. De goede bacteriën zijn ook optimaal voor de darmflora en zorgen voor een betere voederconversie.
biofilm in buis.png
Schermafbeelding 2018-12-03 om 19.23.09.
opmerkelijk.png

De goede bacteriën in het drinkwater zorgen voor een betere voederconversie en een betere weerstand.

Toevoegen van vaccins en vitaminen kan gelijktijdig met Water Plus.

Resultaat

De dieren hebben een betere weerstand

Minder kalverdiarree door de verhoogde weerstand

Daling van het antibioticagebruik

Betere voederconversie - snellere gewichtstoename

Daling van de geurhinder

Veilig voor mens en dier

Kosten efficiënt

En, .... niet alleen in de stal
FAVV resistentie.png

FAVV - aug 2016

Voor de gezondheid van het ganse gezin is het dan ook van het grootste belang om je gezin, jezelf en je huis te reinigen met goede bacteriën zodat risico's op infecties dalen.

 

Getuigenissen

Marleen, is dat vernevelen niet te veel werk?

Neen, dat duurt ongeveer een kwartiertje, maar dat heb ik er zeker voor over. Ik loop toch dagelijks door de stallen.

Ik doe dat niet alleen bij de kippen, maar nu ook bij mijn mutten (plaatselijk dialect voor jonge kalveren). Ik vernevel dat op de poten en op hun neus.

 

Zijn er veranderingen vast te stellen bij je dieren? 

De mutten hadden vroeger regelmatig last van diarree, maar dat komt nu veel minder voor.

 

Getuigenis van een gebruiker uit het Waasland.

Pruex is de merknaam van onze collega in Wales.

Deze getuigenis is van een plaatselijke veearts.

Pruex gebruikt dezelfde producten als onze 

Foam Cleaner

Stabilizer

Water Plus

We proberen de video zo snel mogelijk te vertalen.

Ons adres
Wil je iets vragen?
We contacteren je zo snel mogelijk met een antwoord op je vraag.
 
Heb je graag dat we je opbellen?
Zet dan ook je nummer bij je boodschap.

Probiotic Plus

Grote Baan 132

9250 Waasmunster

Email: contact@probioticplus.be
Tel:  +32 3 344 37 94

GSM: +32 478 68 35 20

Bedankt! Bericht verzonden.